August 2023 - Thiền Thức Tỉnh

Month: August 2023

27th August, 2023

Cách thanh tẩy sự thiếu tin tưởng

Làm sao để người khác tin mình? Niềm tin được xây dựng từ 04 yếu tố. Giờ thì hãy tưởng tượng sự hình thành của một cái cây, từ một hạt giống cho đến khi cho ra hoa kết quả. Bạn có thể hình dung rằng niềm tin cũng giống...

Read More
27th August, 2023

Phẩm chất Niềm tin

“Hãy thay đổi chính bản thân mình, bạn có thể thay đổi cả thế giới.”Trong một chu kỳ thiền, chúng ta bắt đầu với 07 ngày thiền định và 14 ngày thiền tuệ.Chu kỳ thiền định là chu kỳ chuẩn bị cho sự định tâm.Chu kỳ thiền tuệ là sự...

Read More
20th August, 2023

Phẩm chất Tự chữa lành

Chúng ta đều mang trong mình những tổn thương. Có thể từ gia đình, có thể từ mối quan hệ. Và chúng ta cần được làm dịu những tổn thương đó, để sống một cuộc đời thực sự bình an. Có rất nhiều con đường để chữa lành, và những...

Read More