Cách thanh tẩy sự thiếu tin tưởng - Thiền Thức Tỉnh

Thiền giải quyết các vấn đề cuộc sốngCách thanh tẩy sự thiếu tin tưởng

Cách thanh tẩy sự thiếu tin tưởng

Làm sao để người khác tin mình?

Niềm tin được xây dựng từ 04 yếu tố.

Giờ thì hãy tưởng tượng sự hình thành của một cái cây, từ một hạt giống cho đến khi cho ra hoa kết quả. Bạn có thể hình dung rằng niềm tin cũng giống như vun trồng một cái cây.

Niềm tin không thể chỉ là lời nói, nếu lời nói không đi kèm hành động. Niềm tin cũng không thể hình thành từ việc thất hứa và tạo ra quá nhiều lỗi lầm.


Một người có kết quả sẽ có được niềm tin từ người khác (quả).

Vì hành động quyết định kết quả trên thực tế. Trước khi hành động được thực hiện, thì là cả một quá trình hình thành trong suy nghĩ. Nếu suy nghĩ và hành động chính trực,

Người có năng lực sẽ có được niềm tin từ người khác (hoa lá).

Năng lực không chỉ là trí tuệ thông minh. Đó còn là năng lực về sự thấu cảm, năng lực chữa lành. Hiểu sâu xa hơn, đó có thể là năng lực của linh hồn – năng lực của vũ trụ. Vấn đề là chúng ta đã thực sự sử dụng hết tiềm năng bên trong mình hay chưa? Khi biết cách phát huy năng lực từ Nguồn, chúng ta sẽ tạo được năng lượng về sự tin tưởng cho những người xung quanh.

Một người có ý định, ý nguyện sẽ có được niềm tin từ người khác (thân cây).

Nếu một người bạn lâu năm không liên lạc, tự dưng một ngày đẹp trời họ nhắn cho bạn. Vậy bạn có sự nghi hoặc nào hay không? Chắc chắn là có. Bạn sẽ nghĩ người này muốn nhờ vả, muốn bán hàng hoặc muốn vay mượn tiền… Những sự nghi ngờ đó hình thành là bởi vì bạn đã từng có những trải nghiệm như thế trong quá khứ.

Một người có sự chính trực sẽ có được niềm tin từ người khác (gốc rễ).

Nếu một người hội đủ 04 yếu tố này, sẽ được người khác tin tưởng vô cùng. Niềm tin này cần là niềm tin chân chánh, dựa trên những chân lý của vũ trụ.
Hãy thực hành để xây dựng niềm tin chân chánh trên con đường tiến hóa tâm linh của chính mình.

Làm thế nào để thanh tẩy ký ức về niềm tin sai lầm hay sự nghi ngờ bên trong bạn ?

Để đi tiếp, cần thanh tẩy, chuyển hóa những biến dạng và làm việc với ký ức về sự thiếu tin tưởng. Nếu chỉ chánh niệm với hiện tại, điều đó cần thiết, nhưng chưa đủ. Bạn cần làm việc với quá khứ, với những trải nghiệm đã xảy ra.
Hãy bắt đầu thanh tẩy những ký ức đối lập với niềm tin chân chánh. Để từ đó nhận ra bài học và tích hợp niềm tin thực sự.

Những ký ức đó có thể là những lần bạn bị lừa dối hoặc bạn lừa dối người khác. Bạn đã không giữ lời với người khác. Bạn đã bị lợi dụng, hoặc bất kỳ một trải nghiệm trong quá khứ nào đó có liên quan đến niềm tin…

Hãy bắt đầu thanh tẩy, và chỉ còn giữ lại những niềm tin chân chánh đã bị che lấp từ lâu.

Những bài học về thiếu niềm tin sẽ đến trong cuộc đời, như một cách để bạn học được bài học và chuyển hóa.

Nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể học bài học trong thiền, mà không phải trải qua những thử thách trong cuộc đời.

Hãy chia sẻ những giá trị tuyệt vời từ bài viết này!!!

Dễ dàng truy cập các bài Thiền mọi lúc, mọi nơi

Tất cả các bài Thiền được tích hợp trong một ứng dụng điện thoại và luôn luôn bên bạn. App Thiền với sứ mệnh thức tỉnh, chữa lành, hỗ trợ con người tiến hóa tâm thức, cân bằng, an lạc và hạnh phúc.