Yến Nguyễn, Author at Thiền Thức Tỉnh

Author: Yến Nguyễn

22nd October, 2023

Trắc ẩn – Phẩm chất đáng quý của vị Phật

Con đường tâm linh đúng đắn luôn đi kèm với sự phát triển phẩm chất và đức tính của bạn. Con đường này giúp bạn tiến đến sự thật, sự giác ngộ, hòa hợp, hạnh phúc và bình an thật sự từ bên trong. Tu theo Phật pháp là thực...

Read More