Yến Nguyễn, Author at Thiền Thức Tỉnh

Author: Yến Nguyễn

9th December, 2023

Tập trung – Nguồn lực khan hiếm nhất trên thế giới

Ngày nay, tập trung là một trong những nguồn lực khan hiếm nhất trên thế giới. Vì nhiều thứ chi phối khiến chúng ta thiếu đi sự chú ý. Chúng ta liên tục bị “quyến rũ” bởi mạng xã hội, video này đến tin nhắn khác. Chúng ta muốn thỏa...

Read More
22nd October, 2023

Trắc ẩn – Phẩm chất đáng quý của vị Phật

Con đường tâm linh đúng đắn luôn đi kèm với sự phát triển phẩm chất và đức tính của bạn. Con đường này giúp bạn tiến đến sự thật, sự giác ngộ, hòa hợp, hạnh phúc và bình an thật sự từ bên trong. Tu theo Phật pháp là thực...

Read More