Một người thực hành tâm linh nghiêm túc, đi trên con đường cân bằng giữa vật chất và tinh thần

Forbes 30 under 30 Asia 2016

Chủ tịch, TMT GroupPhương pháp Thiền Thức Tỉnh 6 bước đã được giới thiệu trong cuốn sách Hành Trình Thức Tỉnh, giúp thức tỉnh, tiến hóa và thành toàn mục đích sống. Tất cả vì một Việt Nam đáng sống hơn, hướng đến một nhân loại hòa bình thực sự, hạnh phúc thực sự!

Những bài Thiền với nguồn năng lượng thuần khiết, mạnh mẽ, tần số rung động cao sẽ giúp đi vào vào gốc rễ tâm thức, tác động đa chiều kích 360 độ.

Khóa học gồm những bước hướng dẫn cơ bản, giúp bạn hành thiền tinh tấn và đúng cách, đạt hiệu quả cao nhất dù bạn chỉ mới bắt đầu tập thiền, hay đã thiền lâu năm nhưng chưa có những tiến bộ cần thiết.

Thiền Thức Tỉnh

Diễn giả Tạ Minh Tuấn

Lộ trình học 7 ngày Thiền Thức Tỉnh

Ngày 1 - Thức tỉnh mục đích sống
Ngày 2 - Bước 1: Định tâm
Ngày 3 - Bước 2: Tự bảo vệ năng lượng
Ngày 4 - Bước 3: Kết nối với Higher - self
Ngày 5 - Bước 4: Tích hợp bài học
Ngày 6 - Bước 5: Hợp nhất tâm nguồn
Ngày 7 - Bước 6: Tình yêu toả sáng

Đăng ký để nhận khoá học 7 ngày
MIỄN PHÍ