09/07/2023 - Thiền Thức Tỉnh

Day: July 9, 2023

9th July, 2023

Trở ngại thịnh vượng

Thiền Thức Tỉnh phát triển những bài thiền dựa trên sự phát triển phẩm chất, mà qua các bước thực hành từ cơ bản đến chuyên sâu, ta nhận ra bản thể thuần khiết bên trong mình. Đó là một linh hồn đủ đầy, thịnh vượng và tự do. Tâm...

Read More
9th July, 2023

Luân xa – nguồn gốc của dòng chảy năng lượng

Có những điều bạn rất mong muốn làm, nhưng chúng vẫn không đến với bạn. Bạn muốn có nhiều tiền, bạn làm việc rất nhiều nhưng bạn chưa bao giờ thấy đủ. Bạn muốn có cuộc sống cho gia đình thật sung túc, nhưng số tiền bạn kiếm được không...

Read More